Botox mot tandgnissling

Tandgnissling är vanliga problem. Det leder till att tänderna slits ned, tandköttet kryper upp, spänningsrelaterad huvudvärk och försämrad sömn. Botox kan vara lösningen.

Orsaken till tandgnissling är ofta stress och den vanliga behandlingen är en bettskena i munnen om natten. Bettskenan upplevs dock ofta som besvärlig av båda praktiska och sociala skäl.

Botox är ett effektivt hjälpmedel vid behandling av tandgnissling . De blockerar nervsignaler och begränsar på så sätt aktiviteten i tuggmuskulaturen som ju pressar ihop käkarna och på så sätt orsakar problemen.

Behandling

Du får en injektion i tuggmuskeln.

Effekten av en tandgnisslingsbehandling med botox sätter in gradvis och når full effekt inom 14 dagar. Normalt sett sitter effekten av behandlingen i ca 4 månader.

Riskerna vid en tandpressningsbehandling med botox är få men biverkningar förekommer. Bl.a. i form av försvagning i tuggmuskulaturen och i vissa fall muntorrhet. Försvagningen av tuggmuskulaturen kan leda till en något smalare ansiktsform vilket i många fall ses som en kosmetisk ”bonus”, framförallt av kvinnor.

Kontakt

Tveka inte att höra av dig för konsultation, bokning eller om du har andra frågor.

  Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas enligt integritetspolicyn